Rekisteroidy

Osaketori.net -verkkopalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

AJ Sijoitus Oy

Hopeasalmenranta 9a

00570 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Antti Parviainen

info@ajsijoitus.fi

3. Rekisterin nimi

Osaketori.net -verkkopalvelun asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

• asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

• palvelun toteuttaminen

• asiakastapahtumien varmentaminen

• asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen

• markkinointi

• analysointi ja tilastointi

• mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

• Yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä, puhelinnumero

• Yrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero

• Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

• Asiakuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden avaus- ja irtisanomispäivä, palvelun myyjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot

• Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot

• Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja –kiellot

• Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

• Tapahtuma-, käyttäjäanalyysi- ja profilointitiedot

• Nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut

• Maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten

• Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla, väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden
yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä vastaaviin
selvityksiin. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle henkilötietolain mukaisesti.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun
postiosoitteeseen tai kohdassa 2. Mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa

B. ATK:lle talletetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana
järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin tai pilvipalveluun, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Related post

Osaketori.net avattu jälleen!

Osaketori.net on avattu uudelleen entistä ehompana ja laajempana! Osaketorilla voit julkaista mainoksia kaikista muista paitsi pörssiosakkeista. Omistitpa sitten puhelinosakkeen, autotalliosakkeen […]

Copied