Mash Group Oyj joukkovelkakirja

Muu osake

Descriptions

Joukkovelkakirja Mash Group Oyj JVK 4/2019, ISIN FI4000384052. Tämä oikeuttaa 104.500,13 euron saatavaan edellä mainitun yhtiön konkurssipesästä. Konkurssimenettely tulee kestämään vielä useita vuosia, pesänhoitajan arvion mukaan jako-osuus jää alle 10% velkapääomasta. Omana intressinäni on saada vahvistettua luovutustappio sijoitukselleni, joten tästä arpalappu edullisesti jollekkin kärsivälliselle, Jos lopullinen jako-osuus on saatavalle esim. 2000 €, saa parin-kolmen vuoden odottelulle ihan hyvän tuoton!

Copied